Adresgegevens
Schildersbedrijf Huizinga
Noorderstraat 47
9682 PR Oostwold (Oldambt)

Menu

Subsidie isolatieglas

Waardevermeerderingsregeling

Huiseigenaren die wonen in het aardbevingsgebied komen mogelijk in aanmerking voor subsidie om de woning energiezuinig te maken, bijvoorbeeld door het laten aanbrengen van HR++ isolatieglas. U kunt hiervoor een aanvraag indienen voor de Waardevermeerderingsregeling (WVM).  Aanvragen kunnen worden ingediend bij SNN. 

De subsidie is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingen. U kunt de subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal € 4.000. 

Voor meer informatie:
http://www.snn.nl

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Huiseigenaren die 2 verschillende energiebesparende maatregelen willen toepassen in hun woning, kunnen gebruik maken van subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl

Voorwaarde is dat deze energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd en volledig betaald v, en dat pas daarna de subsidie wordt aangevraagd. Er gelden minimale aantallen m2 voor deze regeling. Let op: de regeling stopt op 31 december 2020 in de huidige vorm.